Alexandra Naul

+420 775 867 299


Umění duše

“Tvořím tedy jsem”
O mě:

Vítejte na mých stránkách

Mé jméno je Alexandra Naul a jsem tvůrcem své vlastní reality. Během svého života jsem navštívila a žila na nejrůznějších místech světa. K umělecké tvorbě jsem se dostala před 8 lety v Dubaji, kde jsem pracovala pro prestižní leteckou společnost. Poznávání lidí z různých kultur, magických a historických míst mne inspirovalo k vnitřnímu vyjádření svých pocitů, vášní, zkušeností, radostí i bolestí. To vše se promítá do mých abstraktně expresivních děl, která maluji svými prsty, abych se s nimi lépe propojila a dodala jim tak potřebnou energetickou vibraci. Vždy prsty nanáším několik vrstev kontrastních barev, ale i materiálů a tím do nich vkládám jedinečný příběh, který mám předat. Přeji si, ať má tvorba přináší  do života lidí světlo, krásu, poznání, pozitivní energii, lásku a především harmonii a tolik potřebnou rovnováhu..

Věřím, že to co dělám má smysl a je to má vášeň, pomáhám také těm, co pomoc potřebují a mají zájem na sobě pracovat..

Ráda tak budu Vašim průvodcem v otázkách osobního rozvoje v duchovní, spirituální a psychosomatické oblasti vaší cesty. Je to vaše cesta a nikdo ji za Vás nepůjde, ale každý z nás občas potřebuje někoho, kdo mu pomůže pochopit, vyslechnout, třeba i podat pomocnou ruku...

Proč právě já? Cítím, že nastal ten pravý čas a měla bych využít daru, kterého mi bylo dáno, a který jsem postupně odkrývala a to hlavně velmi intenzivně po tom, co jsem sama na své cestě zažila klinickou smrt, kdy už bylo pozdě, ale ve všem tom chaosu přišla ona pomocná ruka, kdy jsem byla tam a viděla jsem, co se děje za oponou toho všeho, čemu říkáme život. V tu chvíli jsem věděla, že ještě není ten čas, že mám zde na Zemi své poslání, které nepočká a postavila jsem se opět na vlastní nohy a to doslovně.

Prošla jsem znovuzrozením v pravém slova smyslu a právě proto Vám mohu ukázat, že to jde znovu a lépe. Vše se pojí se vším a je tu vždy někdo, kdo je tu teď a tady pro Vás. Nikdy nejsme sami.

Svou svobodnou vůlí můžete změnit svůj osud a vyvarovat se právě třeba tomu pádu, který jsem zažila já...

S láskou, úctou  a pokorou Vaše

Sashi

“Umění je jediná stopa, která po nás zůstane”

Obrazy


Obrazy maluji v napojení se Zdrojem, proto používám pro malbu pouze své prsty, jelikož jedině takto se lépe propojím s daným obrazem a vytvořím mu tak potřebnou energetickou vibraci. Mým záměrem je přinést všem do života harmonii, světlo, lásku, poznání a pozitivní vyšší vibrace s poselstvím vesmíru..

V mé tvorbě mě inspirovali umělci jako: Frida Kahlo, Gerhard Richter, Monet, Picasso, Vincent van Gogh, Francoise Gilot, Pollock a z českých umělců především pan Valér Kováč

Z láskou vyrábím

Na zakázku a přání klienta vyrábím lapače snů různých barev a velikostí

Podle legendy Starých Indiánů se dobré sny zachytí v síti života a ty zlé propadají dírkou uprostřed. Zlé sny by údajně měly bloudit v nekonečné síti, dokud je nespálí sluneční paprsky a ty dobré z peříček sklouznou snícímu přímo do mysli a do duše.

Lapač snů by měl být tedy umístěn nad snícím a mělo by na něj alespoň jednou za den zasvítit slunce.

Mám zkušenosti a zabývám se:

~ Hlubinná regresní terapie

~ Medium a vyšetřovatel paranormálních jevů a jejich profesionálního řešení pro EPRV777

 www.eprv777.cz

~ Spiritual response therapy > SRT- již raději používám virguli

~ Numerologický a karmologický rozbor

~ Čtení z protonačního pole kroniky Akáša

~ Australské květové esence

~ Psychosomatická diagnostika

~ Detekce anomálních vlivů narušujících zdravý spánek


Energetické zářiče

Z obrazů, které maluji vytvářím energetické zářiče. Tyto zářiče nesou nosné energetické otisky stažené přímo ze Zdroje.

Jsou vhodné:

na osobní práci

na vědomou tvorbu

ochranu

zharmonizování vašeho vnitřního i vnějšího prostoru i vody  ..

Terapie

Hlubinná Abreaktivní Psychoterapie

Známá také jako - REGRESNÍ TERAPIE bývá často označována, jako začátek nové cesty…Nejenže pomáhá odstranit fyzické i psychické obtíže, které vás do té doby trápily, ale ti, kteří jí prošli obvykle říkají, že doba se dělí na tu "před regresí" a "po regresi". Kromě odstranění a pochopení konkrétního problému, který vás na terapii přivedl, můžete po ní zaznamenat i řadu dalších pozitivních změn, které bývají novým startem nebo pokračováním vaší osobní transformace.

Princip tohoto postupu může být vzdáleně podobný klasické hlubinné terapii nebo také psychoanalýze. Vyhledáváme trauma, problém, negativní prožitek v minulosti, který ovlivňuje váš současný život buď na úrovni psychických potíží nebo na úrovni těžko diagnostikovatelných fyzických bolestí. Na rozdíl od hlubinné terapie nebo také psychoanalýze, není v regresní terapii nijak časově omezena hloubka minulosti, ve které se při našem pátrání budeme pohybovat..Já jako terapeut Vás touto cestou provedu a věřím, že po této zkušenosti budete příjemně překvapeni, jak funguje a jak dalekosáhlý má dopad na Váš život…


KONTRAINDIKACE:

Kdy je použití hlubinné abreaktivní psychoterapie nevhodné?- všeobecné doporučení

Nevhodné je použití HAP u matek ve vyšším stupni těhotenství. Tam by mohlo dojít k tomu, že když si matka bude intenzivně prožívat nějaké minulé traumatizující události, mohlo by se to nějakým způsobem nevhodně působit na plod. Matka si sice při dalších průchodech už žádné trauma pociťovat nebude, další procházení událostí jí může působit dokonce radost, ale není jisté, že u dítěte by došlo k abreakci právě tak jako u matky.  
Někdy není možné aplikovat HAP u lidí, kteří jsou pod silným vlivem farmak, drog, alkoholu apod. Zvlášť negativně v tomto smyslu působí psychofarmaka, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. U těchto lidí se ukazuje, že je s nimi sice možné jít do minulosti, je možné, aby si vybavovali i všechna traumata z minulosti, mohou si je i procházet a mít při tom příslušné somatiky a emoce, ale nemusí dojít k abreakci. Někdy k ní sice dochází, ale na dosažení dobrého výsledku je nutné procházení událostí mnohokrát opakovat. Také se ukazuje, že u těchto lidí pro dosažení trvalých výsledků bývá nutné sezení několikrát opakovat.
Přitom je třeba zdůraznit, že „doba působení“ léků je z hlediska možnosti navození dobré abreakce mnohem, mnohem delší, než jak se může jevit při jejich běžném užívání. Jestliže klient bere např. nějaké antidepresivum – a poté, co si den dva svůj lék nevezme, se může cítit špatně, je z hlediska HAP potřebné přestat brát lék na mnohem delší dobu. – Mohou to být řádově i měsíce. I potom není práce s těmito lidmi tak jednoduchá a snadná jako s těmi, kteří takové léky nebrali. Proto se nedoporučuje podstupovat HAP pokud užíváte nějaké antidepresivum a to minimálně půl roku po té, co ho již neužíváte.

Jaké stavy je možné hlubinnou abreaktivní psychoterapií řešit?

Regresní terapie může řešit tyto stavy: Pocity bezmoci, nejistoty, stres, nejrůznější druhy fóbií, deprese, vztahové problémy, nejrůznější nevysvětlitelné bolesti, fantomové bolesti, problémy tvůrčích schopností, nejrůznější poruchy osobnosti aj. Obecně řečeno jsou to prakticky všechny psychosomatické potíže.


Mé motto:

"Nezáleží v jakém světě žijeme, ale jaký svět si vytváříme a žijeme uvnitř nás samotných...”

Galerie

Galerie Energetických obrazů 

Ukázka z mé tvorby

Mezi světy

Inkoustové obrázky pro duši


Fotogalerie


Synchronicity

Energetické zářiče


Výstavy

Výstavy obrazů

Kde můžete shlédnout mé obrazy

Galerie V-Atelier TišnovMade in Mikulov

Po celý měsíc duben 2024


Galerie Silvie Kořistkové Orlová

Po celý měsíc květen 2024


Galerie AMBIT

ART IN PRAGUE 2024

Praha 1

Od  21.8.- 13.9.2024
Miami Art Box project

Celý měsíc říjen 2023

Praha Výstaviště

Open Art fest 2021


Mikulov Galerie Efram

Ozvěny

Po celý měsíc květen 2025


Reference

Spolupráce 

Doporučuji:


Apartmány Antico Mikulov
Média

 Média 

Mohli jste mne vidět
Akce

Akce pro rok 2024

Co pro Vás připravujeme a kde nás můžete vidět

Valašské Meziříčí

PŘEDNÁŠKA EPRV 777

Nové poznatky v řešení Paranormálních jevů 

Alexandra Naul a Jaroslav Drábek

22.1.2024 od 18:00hod Sokolovna I.patro

Starovice sklípek

Koncert tibetské mísy s kakaovou ceremonií

Alexandra Naul a Jaroslav Drábek

23.3.2024 od 16:00hod Sklípek ve Starovicích 103

Astrovíkend Brno-Lůžánky

PŘEDNÁŠKA EPRV 777

Paranormální jevy a jejich řešení

Alexandra Naul a Jaroslav Drábek

27.04.2024 od 14:00 hodin

19.10.2024 id 14:00 hodin

Lidická 50, Brno-Lužánky

 • Klubovna 20- Přednáška s diskusí -probereme Vaše osobní zážitky s neobyčejnými jevy.

 • Odvádění zbloudilých duší. Práce s bioenergií.

 • Nejmodernější technika a přístroje ke komunikaci s entitami a pořizování záznamů.

Vstupné na Astrovíkend 70Kč. Vstupné na přednášku 200Kč. Rezervace vstupenek na www.astrovíkend.cz   www.facebook.com/astrovíkend

Astrovíkend Litomyšl

PŘEDNÁŠKA EPRV 777

Paranormální jevy a jejich řešení

Alexandra Naul a Jaroslav Drábek

09.11.2024 od 14:00 hodin

Zámecké návrší, Jiráskova 133, Litomyšl 

 • Klubovna 20- Přednáška s diskusí -probereme Vaše osobní zážitky s neobyčejnými jevy.

 • Odvádění zbloudilých duší. Práce s bioenergií.

 • Nejmodernější technika a přístroje ke komunikaci s entitami a pořizování záznamů.

Vstupné na Astrovíkend 70Kč. Vstupné na přednášku 200Kč. Rezervace vstupenek na www.astrovíkend.cz   www.facebook.com/astrovíkend

Akce

Uskutečněné akce

Akce v roce 2023


Astrovíkend Brno-Lůžánky

PŘEDNÁŠKA EPRV 777

Paranormální jevy a jejich komplexní řešení

Alexandra Naul a Jaroslav Drábek

21.10.2023 ve 13:00 hodin

Lidická 50, Brno-Lužánky

 • Klubovna 20- Přednáška s diskusí -probereme Vaše osobní zážitky s neobyčejnými jevy.

 • Odvádění zbloudilých duší. Práce s bioenergií.

 • Nejmodernější technika a přístroje ke komunikaci s entitami a pořizování záznamů.

Vstupné na Astrovíkend 70Kč. Vstupné na přednášku 200Kč. Rezervace vstupenek na www.astrovíkend.cz   www.facebook.com/astrovíkend

Honza Lepšík

BESEDA V DIVADLE KORÁB

Paranormální jevy

Alexandra Naul ,Jaroslav Drábek

22.10.2023 v 16:00 hodin

Dům u tří knížat, Jánská 12 Brno

Proutkaření, paranormální jevy, duše a její cesty.

Vstupenky v předprodeji za 200Kč. Rezervace možná na www.lepsikonec.cz                                  nebo na tel: 775 522 123


Astrovíkend Litomyšl

PŘEDNÁŠKA EPRV 777

Paranormální jevy a jejich komplexní řešení

Alexandra Naul a Jaroslav Drábek

04.11.2023 ve 13:00 hodin

Zámecké návrší, Jiráskova 133, Litomyšl 

 • Klubovna 20- Přednáška s diskusí -probereme Vaše osobní zážitky s neobyčejnými jevy.

 • Odvádění zbloudilých duší. Práce s bioenergií.

 • Nejmodernější technika a přístroje ke komunikaci s entitami a pořizování záznamů.

Vstupné na Astrovíkend 70Kč. Vstupné na přednášku 200Kč. Rezervace vstupenek na www.astrovíkend.cz   www.facebook.com/astrovíkend

Spolek UFO Trnava

Beseda EPRV 777

Paranormální jevy, zkušenosti z praxe

23.11.2023 od 16:00 hodin


Kurzy

Kurzy 

Termíny kurzů a pobytů, které pro Vás připravujeme na rok 2024


Začátek všech kurzů je vždy v pátek ve 13.00 , ukončení v neděli vždy do 11.00

Ceny kurzů jsou bez ubytování a stravy, toto lze zajistit individuálně, ale jen po předchozí dohodě.

Kurz GHA- (Ghost hunters Academy)- BASIC- B1

1.8.-4.8. 2024 

místo- Andělský dvůr

www.andelskydvur.cz

❤️❤️❤️

Na tomto kurzu se zájemci o paranormální jevy dozví všechny důležité informace z oblasti vyšetřování paranormálních jevů, použití nejnovějších přístrojů a  vyšetřovacích pomůcek. Práce s vlastním strachem. Na konci kurzu, si budou moci všichni účastníci vyzkoušet i práci v noci s infrakamerou přímo v terénu a mnohé další..

CENA KURZU  6050,00 Kč Kurz Rozvoje ducha a osobnosti

1.termín:

28.6.-30.6.2024

2.termín:

12.7.-14.7. 2024

místo-Lhota u Olešnice

❤️❤️❤️ 

Tento náš kurz je zaměřený na práci s vlastní bioenergií, vztahy a souvislosti v organismu a také různé modelové přežití v různých situacích. Naučíte se jak využít vlastního potenciálu energie k překonání různých druhů životních traumat a situací. Dále vás seznámíme s léčitelskými praktikami podle původních tradic pana Josefa Prouzy, Jindřicha Paseky a Dědka Kořenáře Břetislava Nového, Jednotlivé ukázky a vlastní receptury, jak a z čeho si připravit kvalitní bylinné směsi a tinktury. Součástí tohoto kurzu budou meditace, Art terapie, biotronika a speciální dechová cvičení v praxi.

CENA KURZU  6050,00 Kč 


Tak trochu jiná dovolená!

Pobytový zájezd u moře pro rozvoj ducha a osobnosti

Termín a místo pobytu bude v brzké době upřesněn

Letní seberozvojový kurz prožitkové malby

v Mikulově

TOUŽÍŠ PO TOM

- naučit se jak se propojit sám se sebou

- poznat barevnou terapii a význam jednotlivých barev

- naučit se nastavit si záměr a vizualizovat si to co si přeješ

- odnést si sebou své dílo, jako upomínku tvé cesty

- zažít radost s tvoření

- pozvednout své vědomí na vyšší úroveň - odpočinout si a načerpat pozitivní energii

- poznat báječné lidi, co jsou na stejné vlně jako jsi ty

- rozvinout svůj vlastní potenciál

- jen tak být a na nic nemyslet


Pokud sis na alespoň tři body odpověděl/a ano, tak je tento kurz pro Tebe to pravé. Pozor, kapacita kurzu je omezena pouze na 6 osob.

🎨

CENA KURZU:  4050 Kč

Připravuje se

kurz


Připravuje se

kurz


Storno podmínky pro otevřené kurzy a akce

Všeobecné Storno podmínky 

Milí účastníci našich kurzů a akcí, 

chápeme, že život někdy přinese nepředvídatelné události, které Vám brání zúčastnit se původně zamýšlené akce či kurzu. Často ale na počtu přihlášených účastníků závisí rozhodnutí, zda se kurz bude/nebude konat, jak velké prostory budou využity a další náklady s akcí spojené (materiály a ostatní příslušenství). Pokud se nakonec účastníci nedostaví v původně plánovaném počtu, přesto platíme nájem prostor, stejně jako ostatní náklady s tímto spojené. Proto jsme byli nuceni (neradi, ale přesto) stanovit storno podmínky pro rušení přihlášek ze strany účastníků - a samozřejmě i ze strany nás, realizátorů.

Věříme, že je přijmete s porozuměním.

 Zrušení účasti na semináři /kurzu ze strany účastníka

Uhrazením částky kurzovného se závazně přihlašujete a Vaše místo na kurzu je tímto garantováno.

Pokud se účastník nedostaví na kurz či akci, uhrazený poplatek se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme i v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu alexandra.naul@gmail.com. Účastnický poplatek je nevratný.

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany pořadatele,  (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který bude stanoven.
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen, nebo
c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.

Ceník

Finanční ohodnocení za můj čas při osobní a online konzultaci


Osobní nebo on-line konzultace - hodinová sazba (60 min) 1000Kč

 
Regresní terapie pouze osobně - může trvat i 5hod, 1000Kč/hod  

Energetické obrazy a zářiče  - cena na vyžádání

  


 Kontakt:

IČO: 00976083

Nejsem plátce DPH


Aktualizace

Aktualizace

Dne 23.06.2024
Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Ochrana osobních údajů GDPR.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR.

Jste-li naším zákazníkem, nebo návštěvníkem tohoto webu, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ("Zásady") bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

Správce osobních údajů

Alexandra Naul, Juttnerova 1953/7, Mikulov, tel:+420775867299, alexandra.naul@email.cz

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění následujících účelů:

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.

marketing - zasílání blogových článků

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem , činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu jednoho (1) roku od poslední objednávky. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Facebook, Insagram

Google

Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele. Jako správce jse to já, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování Vašich osobních údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu alexandra.naul@gmail.com

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, můžete i podat stížnost u dozorového úřadu.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@ochranaudaju.info

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi našimi spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Jestliže se objednáte na on-line konzultaci, využijete možnost osobního setkání nebo si necháte vygenerovat numerologický a karmologický rozbor, automaticky souhlasíte, se všemi podmínkami a se systémem mojí práce.